Wartości

nasze szkolenia

Spośród wielu wartości, którymi kierujemy się w życiu, cztery stanowią istotę naszej pracy trenerskiej:  

  1. Godność człowieka, określająca m.in. respekt dla indywidualnych granic, szacunek do wyborów jednostki, osądów i indywidualnych potrzeb.
  2. Wolność człowieka w dokonywaniu wyborów, posiadaniu własnej opinii na określony temat. Wolność, którai kończy się w miejscu, gdzie zaczyna się wolność drugiej osoby.
  3. Ciekawość, prowadząca m.in.do poszerzania, pogłębiania czy tez budowania własnej świadomości w obszarach: wiedzy, emocji i ciała.
  4. Sens, w tym, co robimy, jak działamy, po co działamy.