Skuteczna komunikacja interpersonalna

Skuteczna komunikacja interpersonalna

Komunikacja między osobami jest jednym z najważniejszych czynników warunkujących efektywność pracy zespołu, a w konsekwencji organizacji.


 

Uczestnicy grupy maja możliwość poszerzenia bądź zbudowania świadomości, w jaki sposób komunikują się z innymi osobami i jak to jest, że taki sposób wybierają. Uczestnicy maja możliwość odnalezienia czynników (zewnętrznych i wewnętrznych) wpływających na własne zachowanie i poznać przyczyny zachowania innych uczestników. 

Uczestnicy mają możliwość doświadczania siebie w nowych strukturach komunikacyjnych i sprawdzenia, jak się w nich mają lub znalezienia czynników, które utrudniają uczestnikom sięgnięcie po nowe rozwiązania.

przejdź do formularza zgłoszeniowego