Rozwój człowieka

nasze szkolenia

Rozwój człowieka w ujęciu humanistycznym

Istota rozwoju – Rozwój jest procesem, w trakcie którego każdy człowiek poprzez naukę nabywa nowe umiejętności i tym samym przechodzi od fazy całkowitej zależności ku całkowitej niezależności. Proces ten stawia przed każdą ludzką istotą ciągłe wymagania. Wymagania, które... więcej

Doświadczanie emocji – Kultura w jakiej żyjesz jest swoistym sitem dla Twoich emocji. Zostajesz poddany w procesie rozwoju wpływom powodującym ograniczenia ekspresji uczuć w imię wychowania, nauki i religii. Kontakt z ludźmi sprowadzasz do komunałów na temat pogody, sportu, polityki, mody, nawet wtedy gdy... więcej

Kompetencje społeczne – Bazą do poszerzania kompetencji społecznych (tj. akceptacja, przynależność, szacunek) i zawodowych (np. samodzielnego podejmowania decyzji, bycia odpowiedzialnym, samorealizacji, niezależności) jest zaspokojenie w pierwszej kolejności potrzeb osobistych, do których należą m.in. potrzeba bezpieczeństwa i stabilizacji. Jeśli masz... więcej