Projekty szkoleniowe dedykowane

Projekty szkoleniowe dedykowane

Po każdym szkoleniu zamkniętym firma otrzymuje raport przygotowany przez trenerów i ekspertów Progress Center,  opracowany na podstawie przeprowadzonej, wspólnie z Wami, analizy potrzeb szkoleniowych. Raport zawiera informacje na temat szkolonej grupy – jej mocnych stron oraz potencjału, który warto wykorzystać w celu rozwoju firmy.

Na Wasze życzenie, jako osobny projekt, realizujemy ocenę efektywności szkolenia.