Misja

nasze szkolenia

Misją osób tworzących Progress Center jest wspieranie rozwoju pracowników różnych organizacji, poprzez towarzyszenie im w odkrywaniu i uwalnianiu ich wewnętrznego potencjału na drodze do samorealizacji i osiągania sukcesów zawodowych.