Metodologia czyli jak pracujemy

nasze szkolenia

Podstawą wszelkich działań naszej metodologii pracy jest humanistyczne podejście do rozwoju człowieka. Oznacza to, iż przyjmujemy założenie, że w optymalnych, bezpiecznych warunkach człowiek potrafi poszerzać swoją świadomość, a tym samym wiedzę i umiejętności. Dlatego też towarzyszymy uczestnikom naszych treningów, warsztatów, szkoleń i coachingu jako partnerzy wspierający ich rozwój poprzez niezakłócony kontakt.