Kompetencje społeczne

nasze szkolenia

Kompetencje społeczne

Bazą do poszerzania kompetencji społecznych (tj. akceptacja, przynależność, szacunek) i zawodowych (np. samodzielnego podejmowania decyzji, bycia odpowiedzialnym, samorealizacji, niezależności) jest zaspokojenie w pierwszej kolejności potrzeb osobistych, do których należą m.in. potrzeba bezpieczeństwa i stabilizacji. Jeśli masz trudności w zaspokojeniu potrzeb osobistych, na przykład nie czujesz się bezpiecznie, budujesz mur z pomocą Twoich mechanizmów obronnych i podczas rozmowy koncentrujesz się na tematach o pogodzie, sporcie, modzie. W ten sposób tracisz dużo energii podczas kontaktów towarzyskich, pozostajesz w lęku, który najprawdopodobniej pochodzi z lat dzieciństwa. W takiej sytuacji nie możesz zająć stanowiska adekwatnego do sytuacji, Twoje decyzje lub ich brak budujesz w oparciu o ocenę sytuacji z pozycji dziecka a nie osoby dorosłej.


Gestaltowskie „Tu i teraz” pozwoli Tobie doświadczyć i uświadomić w kontakcie z terapeutą/trenerem bądź osobami z grupy Twoje indywidualne potrzeby i życzenia. Będziesz mieć możliwość pracy nad Twoimi brakami i potrzebami, które mogą zostać zaspokojone, jeśli tylko podejmiesz decyzję i zaryzykujesz przeżywanie. Przez ćwiczenia i dialog będziesz miał kontakt ze swoimi zasobami i możliwościami, co pomoże Tobie poznać i poszerzyć Twoje osobiste i społeczne kompetencje, Twoją tożsamość zawodową. 

Każdy z nas jest unikalną, indywidualną istotą. Twoje relacje z ludźmi nie są przypadkowe. Relacje Twoje są oparte o wzór, model, który budowałeś w kontakcie z Twoimi rodzicami, najwcześniejszą relację każdej istoty ludzkiej. To może być przyczyną dostosowywania Twojego zachowania bez Twojej świadomości. W ten sposób tracisz świeżość prawdziwego kontaktu i korzystasz ze schematu dostosowawczego