Istota rozwoju

nasze szkolenia

Istota rozwoju

Rozwój jest procesem, w trakcie którego każdy człowiek poprzez naukę nabywa nowe umiejętności i tym samym przechodzi od fazy całkowitej zależności ku całkowitej niezależności. Proces ten stawia przed każdą ludzką istotą ciągłe wymagania. Wymagania, które często są na poziomie maksimum możliwości jednostki. Dlatego podstawowym czynnikiem warunkującym to czy rozwój zakończy się sukcesem czy porażką jest wsparcie, jakie dorośli dają dziecku. Wsparcie udzielone adekwatnie do potrzeb sprawia, że potrafisz realnie ocenić Twoje zasoby i ograniczenia w sytuacjach nowych wyzwań i możliwości. Niewystarczające wsparcie i zbyt wysokie wymagania, mogą być powodem tego, że rezygnujesz z podejmowania wyzwań, unikasz ich lub podejmujesz wyzwania lecz kończysz je niepowodzeniem. Zbyt duże wsparcie i zbyt niskie wymagania sprawiają, że Twój rozwój pozbawiony jest wyzwań a tym samym powoduje zatrzymanie, stagnację i ostatecznie prowadzi Ciebie do bezradności.

Zmiana w dorosłym życiu towarzyszy Ci nieustannie. Nowe sytuacje wymagają od Ciebie nowych umiejętności, nowych rozwiązań. Wymagania te mogą prowadzić Ciebie do mniejszych lub większych kryzysów, napięć, frustracji. Dzieje się tak zwłaszcza wtedy, gdy sytuacje w których uczestniczysz przypominają Tobie, choć możesz o tym nie wiedzieć, sytuacje z dzieciństwa, w których Twoje próby skończyły się niepowodzeniem, bo nie otrzymałeś potrzebnego wsparcia. Tak być nie musi, możesz to zmienić.

Metody Gestalt pomagają w kształceniu własnej zdolności słuchania, dzielenia się i okazywania uczuć innym i sobie, dawania wsparcia lub proszenia innych o pomoc, wtedy gdy tego potrzebujesz. Przez stawanie się bardziej świadomym Twoich potrzeb, Twoich mocnych i słabych obszarów, będziesz lepiej zamieniał marzenia w konstruktywne działanie i konkretne wyniki.
 

Tu i teraz” - doświadczanie ze świadomością Twoich indywidualnych potrzeb i życzeń w perspektywie „tu’ – miejsca, w którym jesteś, „teraz” – czasie teraźniejszym, w bieżącej chwili, w której doświadczasz swych przeżyć. W zwierciadle doświadczania możesz przyjrzeć się, co się z Tobą dzieje w obszarze uczuć, myśli i ciała, możesz poznać mechanizmy, które wstrzymują Ciebie przed wyrażaniem siebie, sięganiem po to czego chcesz w danej chwili. Bazową kwestią jest osoba – trener, terapeuta, który pozostając z Tobą w pełnym kontakcie pomoże Tobie poznać Twoje potrzeby i życzenia, jeśli tylko pozwolisz sobie na poeksperymentowanie z nowymi możliwościami. Lepsze poznanie własne i zrozumienie umożliwi Tobie doświadczenie większej zdolności do empatii i rozumienia siebie, a tym samym do skupienia się na wykorzystaniu Twoich mocnych stron. W ten sposób będziesz mógł działać zgodnie z Twoim życzeniem – zarówno w domu, w życiu prywatnym, jak i w pracy.