Coaching menedżerski

Coaching menedżerski

Proponujemy Tobie coaching w ujęciu Gestalt. Jest to sposób pomocy Tobie w odnalezieniu rozwiązań na nurtujące Ciebie pytania, pojawiające się trudności tak w pracy, jak i  wżyciu osobistym. Wspólnie z coachem możesz przyjżeć się swojej pracy, relacji z innymi, sposobowi podejmowania przez Ciebie decyzji, oraz szeregu innym celom, które chcesz osiągnąć. Poszukiwania odbywają się w sposób charakterystyczny dla metod pracy Gestalt i opierają się głównie na:


  • budowaniu świadomości przez klienta w oparciu o perspektywę "tu i teraz"
  • dynamiczną interakcję coacha i uczestnika coachingu
  • możliwość eksperymentu w celu nauczenia sie nowych zachowań
  • oparcie procesu na odpowiedzialności klienta za zmianę
  • pozostawienie autonomicznej indywidualności klientowi
  • stworzeniu przez coacha warunków poszukiwań bez oceniania i obwiniania

Główne zasady Gestalt:

1. Satysfakcja w życiu jest możliwa poprezez domknięcie każdej indywidualnej interakcji. Nikt bowiem nie jest samotną   wyspą.

2. Sprawniejsze działanie wynika ze swobodnego procesu wchodzenia w kontakt i wycofania, jaki dokonuje się pomiędzy osobą a otoczeniem. 

3. Paradoks zmiany. Zmiana przychodzi, kiedy bardziej stajesz się tym kim jesteś raczej, niż kimś, kim próbujesz być a nie jesteś.

przejdź do formularza zgłoszeniowego