Co nas wyróżnia?

nasze szkolenia

Wyznawane przez nas wartości stanowią credo naszego kontaktu z uczestnikami warsztatów i treningów.


Podczas pracy:

  1. Jesteśmy partnerami pomagającymi uczestnikom w poszukiwaniach nowych rozwiązań, pozostawiając miejsce na ich własne doświadczanie i budowanie świadomości, w oparciu o eklektyczne metody pracy w ujęciu Gestalt.
  2. Nasza koncentracja skupia się na poszczególnych osobach, z którymi pracujemy, a nie na celach. Dzięki temu osiągnięcie celu następuje w oparciu o indywidualny proces poszukiwania rozwiązań przez uczestnika. Ten podmiotowy sposób pracy jest zasadniczym elementem wsparcia uczestników i możliwości budowania przez nich poczucia własnej wartości, sprawczości i odpowiedzialności.
  3. Dostrzegamy indywidualne potrzeby uczestników i dobieramy takie metody pracy, aby pozwolili sobie na spróbowanie "nowego", do tej pory przerażającego ich zachowania, odkrycie tego, czego dotychczas nie próbowali. 
  4. Stosujemy techniki i metody pracy aktywizujące uczestników do pracy na poziomie umożliwiającym trwałą zmianę. Dostrarczamy informacji i umożliwiamy weryfikację zdobytej wiedzy poprzez doświadczenie w perspektywie "Tu i Teraz".
  5. Pracę trenerską opieramy na wiedzy, jak przebiega proces zmiany człowieka. Pozostawiamy przestrzeń osobie i wspieramy ją, w dokonywaniu niezbędnych kroków w kierunku końcowej przemiany określonej postawy. 
  6. Posiadamy szeroką wiedzę psychologiczną i psychoterapeutyczną, ktróra umożliwia nam sprawne odkrywanie potrzeb uczestników i optymalne reagowanie na te potrzeby, co zdecydowanie skraca czas budowania świadomości przez uczestników, podnosi efektywność szkolenia i treningu.