Cele pracy

nasze szkolenia

Cele pracy

 • Odkrycie przez uczestników ich przekonań na określony temat

  • Uwrażliwienie uczestników na odbiór własnych emocji i emocji innych osób w określonej sytuacji

  • Uświadomienie przez uczestników ewentualnych trudności w sytuacji

  • Odkrycie emocji towarzyszących sprawie

  • Odkrycie myśli towarzyszących przeżywanym emocjom

  • Odkrycie doznań z ciała towarzyszących przeżywanej emocji i myśli

  • Dotarcie do ewentualnej przyczyny hamującej działanie

 

 • Wypracowanie przez uczestników nowych sposobów radzenia sobie z trudnością

  • Zaprzestanie stosowania nieefektywnych mechanizmów działania

  • Przećwiczenie nowych rozwiązań

  • Utrwalenie nowych, efektywnych rozwiązań

 

 • Podniesienie samooceny uczestników dzięki wypracowaniu przez nich własnych rozwiązań trudności

 • Rezultat treningu - podniesienie efektywności pracy uczestnika

 • Zbadanie efektywności współpracy i wyznaczenie dalszych możliwych działań rozwojowych